Danh mục
Thương hiệu Hãng 3 Sonny Hàng tiêu dùng

DIỆT VIRUT - NẤM

BARACLUDE

2,700,000 VNĐ 2,970,000vnđ
Mua hàng

ALUVIA 200MG

1,750,000 VNĐ 1,925,000vnđ
Mua hàng

HEPBEST 25 MG

1,020,000 VNĐ 1,122,000vnđ
Mua hàng

RICOVIR EM MYLAN

900,000 VNĐ 990,000vnđ
Mua hàng

ZEFFIX 100MG

900,000 VNĐ 990,000vnđ
Mua hàng

RICOVIR EM MYLAN

900,000 VNĐ 990,000vnđ
Mua hàng

GETINO-B

790,000 VNĐ 847,000vnđ
Mua hàng

FUDTENO

770,000 VNĐ 847,000vnđ
Mua hàng

ENTECAVIR STADA 0.5MG

770,000 VNĐ 847,000vnđ
Mua hàng

TENOFOVIR 300 MG STADA

720,000 VNĐ 792,000vnđ
Mua hàng