Danh mục
Thương hiệu Hãng 3 Sonny Hàng tiêu dùng

AN THẦN - TUẦN HOÀN

DOGMATIL 50MG

350,000 VNĐ 385,000vnđ
Mua hàng

PANTOMENS

350,000 VNĐ 385,000vnđ
Mua hàng

SEROQUEL XR 50MG

340,000 VNĐ 374,000vnđ
Mua hàng

LEVETSTAD 500 STADA

330,000 VNĐ 363,000vnđ
Mua hàng

BETASERC 24MG

330,000 VNĐ 363,000vnđ
Mua hàng

SIFROL 250MCG B/30

320,000 VNĐ 352,000vnđ
Mua hàng

HIRMEN

320,000 VNĐ 352,000vnđ
Mua hàng

SUMIKO 20MG

300,000 VNĐ 330,000vnđ
Mua hàng

INBIONETGINKOBON

300,000 VNĐ 330,000vnđ
Mua hàng

REMINYL 4MG

300,000 VNĐ 330,000vnđ
Mua hàng