Danh mục
Thương hiệu Hãng 3 Sonny Hàng tiêu dùng

AN THẦN - TUẦN HOÀN

INVEGA

2,800,000 VNĐ 3,080,000vnđ
Mua hàng

PIPOLPHEN 50MG/2ML

1,650,000 VNĐ 1,815,000vnđ
Mua hàng

PIPOLPHEN 50MG/2ML

1,600,000 VNĐ 1,760,000vnđ
Mua hàng

RISPERDAL 2MG

1,300,000 VNĐ 1,430,000vnđ
Mua hàng

NEURONTIN 300

1,150,000 VNĐ 1,265,000vnđ
Mua hàng

LIGNOPAD MEDICATED PLASTER 5%

1,100,000 VNĐ 1,210,000vnđ
Mua hàng

SIFROL 0.75MG TAB 30

980,000 VNĐ 1,078,000vnđ
Mua hàng

FLUANXOL DEPOT 20MG/ML

854,000 VNĐ 939,400vnđ
Mua hàng

RISPERDAL 1MG

720,000 VNĐ 792,000vnđ
Mua hàng