Danh mục
Thương hiệu Hãng 3 Sonny Hàng tiêu dùng

CHỐNG DỊ ỨNG - CHỐNG VIÊM

SOLU-MEDROL INJ 500MG

240,000 VNĐ 264,000vnđ
Mua hàng

DEXMIN

190,000 VNĐ 209,000vnđ
Mua hàng

Fexihist

160,000 VNĐ 176,000vnđ
Mua hàng

DEXAMETHASON 0,5 MG

145,000 VNĐ 159,500vnđ
Mua hàng

FEXOFAST 60

125,000 VNĐ 137,500vnđ
Mua hàng

HANEX

120,000 VNĐ 132,000vnđ
Mua hàng

LORNINE

100,000 VNĐ 110,000vnđ
Mua hàng

AERIUS 5MG

100,000 VNĐ 110,000vnđ
Mua hàng