Danh mục
Thương hiệu Hãng 3 Sonny Hàng tiêu dùng

KHÁNG SINH

CYMEVENE 500MG

870,000 VNĐ 957,000vnđ
Mua hàng

VAMMYBIVID 500MG

325,000 VNĐ 357,500vnđ
Mua hàng

pricefil 250mg/5ml 60ml

240,000 VNĐ 264,000vnđ
Mua hàng

BIOFAZOLIN ACTAVIS

220,000 VNĐ 242,000vnđ
Mua hàng

Orientfe 200mg

220,000 VNĐ 242,000vnđ
Mua hàng

Protoriff 500mg

180,000 VNĐ 198,000vnđ
Mua hàng

Dianflox 500mg

180,000 VNĐ 198,000vnđ
Mua hàng

Goldcefo 1g

170,000 VNĐ 187,000vnđ
Mua hàng

TEDAVI 400/57

170,000 VNĐ 187,000vnđ
Mua hàng