Danh mục
Thương hiệu Hãng 3 Sonny Hàng tiêu dùng

DIỆT VIRUT - NẤM

LAMZIDIVIR STADA

400,000 VNĐ 440,000vnđ
Mua hàng

MACLEODS-LAMIVUDIN 150MG

300,000 VNĐ 330,000vnđ
Mua hàng

GLONOVIR

290,000 VNĐ 319,000vnđ
Mua hàng

TENOFOVIR BVP

250,000 VNĐ 275,000vnđ
Mua hàng

NEWTEL

210,000 VNĐ 231,000vnđ
Mua hàng

LAMIVUDIN STADA 100 MG

200,000 VNĐ 220,000vnđ
Mua hàng

FORTEC

150,000 VNĐ 165,000vnđ
Mua hàng

RIBAZOLE 500 MG

135,000 VNĐ 148,500vnđ
Mua hàng

Anaferon viên

105,000 VNĐ 115,500vnđ
Mua hàng